Home

Duplicat Clasic

Dictionarul

Linkuri


 

Actualizare : 21/05/2004

 

Scrabble Duplicat clasic

Formula de Scrabble « duplicat » a fost inventat în 1970 de Hippolyte Wouters, avocat din Bruxelles, şi a fost imediat adoptatăşi în Franţa. In România, Campionatul Naţional Individual de Scrabble (CNIS) cuprinde 4 probe dintre care una este duplicatul clasic.

Duplicatul permite unui număr teoretic nelimitat de jucători să joace impreună aceeaşi partidă şi, spre deosebire de formula clasică, elimină hazardul repartiţiei literelor, uneori sursă de enervare pentru anumiţi jucatori). Intr-adevăr, la duplicat toţi dispun de aceleaşi litere în fiecare moment al partidei, acest sistem de joc oferind tuturor şanse egale (cel puţin în principiu ;-).

La duplicat, fiecare jucător are propria sa tablă de joc şi joaca aceeaşi partidă ca şi adversarii săi, cu aceleaşi literei ca ei în fiecare tur. Arbitrul extrage 7 litere (toate grupele extrase au obligatoriu 2 vocale şi 2 consoane în timpul primelor 15 tururi). Fiecare jucătoria aceleaşi litere din stocul propriu - de aceea are interesul de a-şi aranja, înca dinaintea începerii partidei, toate literele pe masă în faţa sa, cu faţa imprimata vizibilă, de preferinţă in ordine alfabetică pentru a le găsi cât mai uşor. După ce arbitrul anunţă literele extrase, jucătorul dispune de un timp determinat (variând de la 1 la 3 minute, în funcţie de tipul partidei) pentru a găsi un cuvânt care să poată fi depus pe tabla de joc şi pentru a scrie un bileţel cuprinzând : cuvântul găsit, poziţia acestuia (coordonatele alfa-numerice, de exemplu h4) şi punctajul. Astfel, dacă în primul tur cuvântul găsit este FRATE şi a fost plasat orizontal, prima literă ocupând casuţa aflată la intersecţia liniei H cu coloana 4, jucătorul va completa următorul 'fluturaş' (care ulterior îi va fi transmis arbitrului) :

TUR
1
PUNCTE
40
MASA
89
POZ.

h4

DEPUNERE

FRATE

Pentru un cuvânt plasat in poziţie orizontală trebuie specificat întâi numele linei  şi apoi al coloanei (litera înaintea cifrei, de exemplu h4 iar pentru un cuvânt plasat in poziţie verticală invers (întai cifra şi apoi litera, de exemplu 8h). Numarul turului este facultativ, în schimb, cuvântul format şi coordonatele acestuia sunt obligatorii iar absenţa scorului ori scrierea unui scor incorect se sancţionează cu un avertisment. Incepând cu al patrulea avertisment, jucătorului i se retrag câte 5 puncte pentru fiecare nou avertisment. La sfârşitul timpului corespunzător, arbitrul anunţă cuvântul având cele mai multe puncte (topul) sau, în cazul în care mai multe soluţii au acelaşi număr de puncte, reţine unul dintre acestea şi îl plasează pe tabla de demonstraţie, completând apoi printr-o nouă extragere grupul de litere ramase până la 7. Soluţia reţinuta în cazul apariţiei unor topuri multiple este cea care ofera cele mai multe posibilitaţi de continuare a jocului, fie prin eventualele sale prelungiri, fie datorita faptului ca deschide grila (sau ca n-o închide prea tare!). Fiecare jucător, indiferent de soluţia gasita, plasează pe propria sa tablă de joc cuvântul ales de arbitru, însa marchează propriul sau punctaj din turul respectiv. Câştigătorul este cel care totalizează cel mai mare număr de puncte la sfârşitul partidei. Regăsiţi aici Regulamentul oficial al partidelor de Scrabble.

 

Turul 1

Rejucaţi, în continuare primele şase tururi ale unei partide de duplicat clasic.

Regulile generale de joc sunt aceleaşi ca şi la partida «liberă» cuvântul format trebuie plasat astfel încât una dintre literele sale să ocupe că suţa centrală (din h8). Singura strategie a duplicatului este deci obţinerea unui scor maxim în fiecare tur.

1. Prima grupă de litere extrase este :

Dispuneţi de trei minute pentru a găsi un cuvânt şi pentru a-i calcula punctajul.

 

 

 

Turul 2

Patru 'topuri' posibile în primul tur: FAURARI în h4, FAURIRA (tot în h4, sau aceleaşi cuvinte în 8d) RAFUIREA si RUFARIA în h2 (sau in 8b)- 94 de puncte fiecare.

Soluţia reţinută este RAFUIRA, orizontal în h2 (datorită posibilităţii prelungiri acestui cuvânt - pe care trebuie să o luaţi în calcul pentru tururile urmatoare!). Toate celelalte deschideri ale tablei de joc în urma plasării primului cuvânt sunt de analizat:

-sufixele cuvântului realizat

-posibilitatea plasării unui nou scrabble în 8a sau 8h, pe spaţiul de triplare,

-formarea unui 'pătrar' - a unui cuvânt care sa ocupe simultan căsuţele din 5i si 5k în felul acesta valoarea sa fiind multiplicată cu 4,

- eventuala plasare a unei 'valori' (H,X sau Z ) în i3 prin formarea unui cuvânt adiacent celui deja plasat, obţinându-se astfel o multiplicare a literei cu 4, etc.

In turul doi jucaţi cu 7 noi litere litere:

 

Turul 3

Foarte multe scrabble-uri pot fi depuse pe tablă, fie 'seci' (de numai 7 litere): DESARTE DESERTA DRESATE ESTRADE, fie de 8 litere, folosind o literă din cele aflate deja pe tablă: ADRESATE, ESTRADEI, DESIRATE, DESARATE, DESERTAI, DESARTEI,  DESERTAU, DETASARE, REDASETI,  REDATASE, REDRESAT, SIDERATE, dar un singur top, DERUTASE vertical în 5e,pentru 86 de puncte.

 Subtop ADRESATE în 8h, 80 de puncte si urmatorul scrabble in ordinea descrescătoare a valorii 'sub-subtopul' este REDRESAT, vertical în 2h,76 de puncte.

Soluţia reţinuta: 5e, DERUTASE,86p

Pentru turul trei aveţi literele:

Turul 4

Nici un scrabble de aceasta dată  insa posibilitatea de a multiplica valoarea literei X cu 6 formând un cuvânt cum ar fi EX sau AX în 6e, cu adiacentele DE şi EX, totalizând astfel 65 de puncte. Cuvintele NEX sau SEX  în 6d aduc un punct în plus iar TAXEI,în 6d, 70 de puncte.

Topul turului 3 este, pentru 71 de puncte, ANEXEI, plasat vertical în 6c, formând adiacentele DE, EX şi RE.

Celor doua litere ramase li se adauga altele cinci:

+

 

Turul 5

Literele P si V permit transformarea cuvântului RAFUIRA în PRAFUIRA, respectiv VRAFUIRA, triplându-i astfel valoarea ca şi pe a noului cuvânt format pe prima coloană şi incluzând una dintre aceste litere (VIS, TIV, PIVOT,POSTIS, ISTOV etc.)

Singurul scrabble posibil, VOPSESTI în l1 (construit pe al doilea E al cuvântului DERUTASE) valorează 100p

Topul însă nu este un scrabble ci VOPSI, depus vertical în 1h, pentru 111 puncte.

Trebuie prevazută posibilitatea  prelungirii acestui cuvânt (în cât mai multe moduri) pâna în spaţiul de triplare din 1o.

Partida se continuă cu literele:

+

 

 

Turul 6

Din nou nici un scrabble, scopul urmărit în acest tur fiind o plasare cât mai avantajoasă a singurei 'valori' din grupa de litere.

Astfel, SANTAJ plasat în c2 aduce 50 de puncte, iar SANTAJA fie în 3B, fie tot în c2, 52 de puncte.

Cel mai mare punctaj însa îl obtinem plasând SANTAJ în 4j, 58 de puncte, formând cuvintele adiacente SA,AS si NE cu ultimele litere ale cuvântului DERUTASE.

Daca în partida libera ar fi fost recomandată depunerea lui SANTAJA la 3b, pentru a nu lasa adversarul să profite de deschiderea spaţiului de triplare din 8a nici de cel de pe linia o, la duplicat sunt preferate soluţiile care deschid cât mai mult grila oferind cât mai multe posibilitaţi de continuare a jocului.

Solutia reţinuta pentru continuarea partidei (care, de altfel, este impusă prin regulament fiind unicul top) este deci SANTAJ în 4j, 58p.

Se extrag alte şase litere,

+

Turul 7

lecând de la litera J deja plasată pe tablă se pot forma cuvintele JUNCI sau JUSTI care prin triplare au fiecare câte 42 de puncte.

Se poate, de asemenea, alcătui un scrabble sec, SCUTIND, care poate fi poziţionat pe grila în g8 sau i8 (formând respectiv adiacentele SA sau AS) pentru 62 de puncte.

Folosind ca pivot (literă de sprijin) un A de pe tablă, se poate realiza cuvântul ASCUTIND - 63 de puncte în n4, 72 în c6, respectiv 80 în 8h datorită triplarii.

Insă este posibilă formarea unui scrabble care să ocupe simultan căsuţele roşii  din o1 şi o8 care multiplică fiecare cu 3 valoarea cuvântului, aceasta fiind deci înmulţită cu 9!!! (plus prima de scrabble). Acest eveniment este destul de frecvent în partidele de duplicat clasic ( dar mai ales în cele de duplicat completiv) si, în argoul jucatorilor de scrabble, se numeste 'nouar'.

In acest tur exista un nouar, acesta este DISJUNCT, depus deci în o1 pentru 212 de puncte!!!

Scorul final în urma celor 6 tururi este de 632 de puncte

Strategia duplicatului clasic este, în comparaţie cu a celorlalte tipuri de partide, mult mai simplă, fiind totuşi necesară reperarea din timp a punctelor cheie de pe tablă, cele care permit, în funcţie de literele rămase în stoc, realizarea unui punctaj cât mai bun sau, dacă se poate, a topului în fiecare tur.

Partidele de duplicat, în general, pot fi jucate şi de către un singur jucător, acesta putând rejuca, spre exemplu, ca şi cum ar fi fost de faţa, partide disputate la turnee la care nu a participat. Este suficient ca pe pagina care prezintă aceste partide să acopere cu o coală de hârtie netransparentă soluţiile, lasând vizibilă numai prima grupă de litere extrase şi să încerce sa le gasească singur, coborând coala cu câte un rând la expirarea timpului reglementar pentru fiecare tur.

Va invităm să rejucaţi partidele duplicat disputate cu ocazia simultanelor naţionale de Scrabble şi a campionatului naţional de Scrabble de la Tg. Frumos.